Nyopført hal til 3D-fræser.
JJ Byg Horne har stået for jordarbejde samt fundament