JJ Byg Horne Aps ordner alle renoverings- og ombygningsopgaver. Både ind- og udvendigt på såvel stald- som beboelsesbygninger hvadenten det drejer sig om småreparationer eller en mere omfattende renovering.